Tytuł projektu:

Identification of the Molecular Mechanisms of non-response to Treatments, Relapses and Remission in Autoimmune, Inflammatory, and Allergic Conditions

Dane projektu

Program: Horizon2020
Akronim: 3TR
Okres realizacji: 01/10/2019‒31/08/2026
Wartość projektu: 80 803 177,75 EUR
Wartość projektu: 80 600 EUR

Opis projektu:

Rosnąca liczba osób starszych w krajach UE stwarza nowe wyzwania w zakresie samodzielnego życia. W poszukiwanie skutecznych rozwiązań zaangażował się zespół projektu GATEKEEPER, którego celem jest zapewnienie zdrowszego, samodzielnego życia starzejącym się populacjom. Postanowił połączyć dostawców usług opieki zdrowotnej, przedsiębiorców, osoby starsze i lokalne społeczności, w których żyją, aby w ten sposób stworzyć otwartą, opartą na zaufaniu platformę służącą dopasowywaniu pomysłów, technologii i procesów do potrzeb użytkowników. Projekt obejmie także działania w zakresie ochrony danych i tworzenia wartości przy użyciu zaawansowanych wzorców marketingowych. W działania mające na celu przygotowanie rozwiązań do komercjalizacji będzie zaangażowanych 40 000 seniorów, a także władze, instytucje, firmy, stowarzyszenia i naukowcy oraz osiem społeczności regionalnych z siedmiu krajów UE.

https://cordis.europa.eu/project/id/857223


Osoby realizujące projekt:

prof. Maciej Kupczyk
Koorodynator merytoryczny
Klinika Chorób Wewnętrznych Astmy i Alergii
profesor uczelni
maciej.kupczyk@umed.lodz.pl

Agata Wiśniewska
Koorodynator administracyjny