Tytuł projektu:

Improving rational prescribing for UTI in frail elderly

Dane projektu

Program: National Research Center
Akronim: ImpresU
Okres realizacji: 01/04/2018‒09/12/2023
Wartość projektu: 889 398 PLN
Wartość projektu: 890 398 PLN

Opis projektu:

Antybiotyki są jednymi z najczęściej przepisywanych leków, również na UTI, w placówkach opieki długoterminowej, co podkreśla znaczenie zarządzania antybiotykami (ABS). Projekt porównuje doświadczenia w tej dziedzinie Holandii, Norwegii, Polski i Szwecji. W tych krajach w ostatnich latach wprowadzono wiele różnych inicjatyw mających na celu rozwój i wdrażanie ABS (np. w domach opieki). Wśród tych inicjatyw znajdują się krajowe systemy nadzoru nad przepisywaniem antybiotyków, szczegółowe wytyczne dotyczące przepisywania leków oraz krajowe sieci instytucji opieki zdrowotnej, które wymieniają informacje i opracowują politykę ABS. W wyniku nadania politycznego priorytetu kwestii oporności na antybiotyki rozwinęło się kilka inicjatyw. Doświadczenia tych czterech krajów w zakresie różnych inicjatyw mogą być inspiracją dla innych krajów, które chcą rozwijać lub ulepszać ABS.

https://www.ncn.gov.pl/search/node/ImpresU?language=en


Osoby realizujące projekt:

dr hab. Maciej Godycki-Ćwirko
Koordynator merytoryczny
Centrum Medycyny Rodzinnej i Społeczności Lokalnych
profesor uczelni
maciej.godycki-cwirko@umed.lodz.pl
426795579

Anna Kowalczyk
Koordynator administracyjny
Centrum Medycyny Rodzinnej i Społeczności Lokalnych
Starszy specjalista ds. finansowych projektów
anna.kowalczyk@umed.lodz.pl