Tytuł projektu:

Innovation Days

Dane projektu

Program: EiT Health
Akronim: i-Days
Numer umowy: 20353
Okres realizacji: 01/01/2022‒31/12/2022
Wartość projektu: 252 880 EUR
Wartość projektu: 10 613 EUR

Opis projektu:

i-Days promują innowacje w dziedzinie zdrowia wśród studentów uniwersytetów poprzez dziesiątki jedno- i dwudniowych programów organizowanych w instytucjach akademickich w całej Europie. Studenci ze wszystkich obszarów akademickich otrzymują wprowadzenie do praktycznych narzędzi innowacji w zakresie zdrowia i konkurują w zespołach, aby stawić czoła rzeczywistym wyzwaniom zdrowotnym postawionym przez EIT Health, lokalne organizacje, prywatne korporacje lub start-upy. Zwycięska drużyna z każdego i-Day weźmie udział w Winners’ Event, finałowym konkursie, który łączy studentów z całej Europy.

https://eithealth.eu/project/i-days/


Osoby realizujące projekt:

Anna Bulińska
Koordynator merytoryczny
Sekcja ds Projektów Akceleracyjnych
anna.bulinska@umed.lodz.pl

Joanna Baranowska
Koordynator administracyjny
Sekcja ds Projektów Akceleracyjnych
Kierownik – zatrudnienie w ramach projektu EIT Health
joanna.baranowska@umed.lodz.pl