Tytuł projektu:

Innovation ecosystem for smart elderly care

Dane projektu

Program: Interreg Central Europe
Akronim: I CARE SMART
Numer umowy: 19519
Okres realizacji: 01/11/2019‒30/04/2022
Wartość projektu: 2 593 040,6 EUR
Wartość projektu: 129 601,10 EUR

Opis projektu:

Projekt I CARE SMART ma za zadanie budowanie oraz wzmacnianie współpracy z organizacjami, które są w stanie dostarczać najnowocześniejsze rozwiązania technologiczne w obszarze opieki zdrowotnej i społecznej dla osób starszych. Jego celem jest przybliżenie społeczności seniorów innowacji poprzez wprowadzanie innowacyjnych produktów i usług aktywnie angażujących ich odbiorców oraz rozwój „srebrnej gospodarki”. Srebrna gospodarka to m.in. dostarczenie i modyfikowanie produktów dostosowanych do potrzeb seniorów, docenienie osób starszych jako aktywnych uczestników rynku, a także działania skierowane nie tylko do osób starszych, ale także dla instytucji i organizacji, których są klientami.

https://www.interreg-central.eu/Content.Node/I-CARE-SMART.html


Osoby realizujące projekt:

dr Sebastian Wawocki
Koordynator merytoryczny

Ewelina Łojewska
Koordynator administracyjny
Dział Projektów Międzynarodowych
Specjalista ds. projektów międzynarodowych
ewelina.lojewska@umed.lodz.pl