Tytuł projektu:

Leukemia Gene Discovery by data sharing, mining and collaboration

Dane projektu

Program: COST
Akronim: LEGEND
Okres realizacji: 26/10/2017‒24/04/2022

Opis projektu:

Ostra białaczka limfoblastyczna i chłoniak u dzieci stanowią około 30% wszystkich nowotworów dziecięcych, ale ich przyczyny pozostają w dużej mierze nieznane. Badania pacjentów z rzadką genetyczną predyspozycją do białaczek/chłoniaków są niezwykle istotne, ponieważ mechanizmy biologiczne leżące u ich podłoża mogą być istotne dla białaczek i chłoniaków w ogóle. Aby dowiedzieć się jak najwięcej od tych pacjentów i dla nich, niezbędna jest międzynarodowa współpraca ekspertów zajmujących się białaczką i chłoniakami. W związku z tym, ta Akcja, składająca się z onkologów dziecięcych, genetyków i naukowców z wielu krajów w Europie i poza nią, będzie się regularnie spotykać w celu wymiany strategii badawczych i ustanowienia wspólnych projektów badawczych i działań terapeutycznych dotyczących pacjentów z predyspozycjami do białaczki/chłoniaka.

https://www.cost.eu/actions/CA16223/#tabs+Name:Description


Osoby realizujące projekt:

prof. Wojciech Młynarski
Koordynator merytoryczny
Klinika Pediatrii Onkologii i Hematologii
profesor – zatrudnienie finansowane w ramach projektów: FIXNET i RAPID
wojciech.mlynarski@umed.lodz.pl
427167724

Agata Wiśniewska
Koorodynator administracyjny

Justyna Strumiłło
Koordynator administracyjny
Dział Współpracy Zagranicznej
Kierownik
justyna.strumillo@umed.lodz.pl
422725440