Tytuł projektu:

Leveraging AI based technology to transform the future of health care delivery in Leading Hospitals in Europe

Dane projektu

Program: Horizon2020
Akronim: ODIN
Okres realizacji: 01/03/2021‒31/08/2024
Wartość projektu: 11 375 651,37 EUR
Wartość projektu: 287 262,50 EUR

Opis projektu:

Szpitale w całej Europie z trudem radziły sobie z ogromnym obciążeniem wywołanym pandemią COVID-19. Jednym z największych wyzwań było zwiększenie wydajności oddziałów intensywnej opieki medycznej. Zespół finansowanego ze środków UE projektu ODIN zidentyfikował 11 wyzwań związanych z opieką szpitalną, którym można zaradzić poprzez zastosowanie połączenia robotyki, internetu rzeczy i sztucznej inteligencji. Na przykład wdrożenie autonomicznych robotów współpracujących z ludźmi może zmniejszyć obciążenie przepracowanego personelu szpitalnego. Roboty mogą wykonywać szereg działań wspomagających – od czynności związanych z opieką kliniczną po zadania logistyczne. Nadrzędnym celem projektu jest utorowanie drogi do opartego na danych zarządzania i procedur w opiece zdrowotnej.

https://cordis.europa.eu/project/id/101017331


Osoby realizujące projekt:

prof. Przemysław Kardas
Koordynator merytoryczny
Zakład Medycyny Rodzinnej
profesor
przemyslaw.kardas@umed.lodz.pl
426787210, 426319360

Ewelina Łojewska
Koordynator administracyjny
Dział Projektów Międzynarodowych
Specjalista ds. projektów międzynarodowych
ewelina.lojewska@umed.lodz.pl