Tytuł projektu:

Network of Health Science Innovation Incubation Programs

Dane projektu

Program: Erasmus+
Akronim: NetHIIP
Numer umowy: 2019-1-HU01-KA-203-061181
Okres realizacji: 01/09/2019‒31/08/2022
Wartość projektu: 241 180 EUR
Wartość projektu: 35 345 EUR

Opis projektu:

Celem projektu jest unifikacja programów inkubacyjnych, które w różnych krajach, na różnych uczelniach są skierowane do studentów z innowacyjnymi pomysłami i rozwiązaniami. W ramach projektu odbyła się analiza ekosystemów startupowych w różnych krajach, a także uwarunkowań lokalnych i uczelnianych. Powstała również platforma online, na której odbywają się hackathony dla studentów ze wszystkich krajów, interdyscyplinarnie i międzynarodowo. Metodologia zastosowana w projekcie będzie również opisana w artykułach naukowych, a także innych materiałach, które w trakcie i po zakończeniu projektu będą służyć upowszechnieniu wyników.


Osoby realizujące projekt:

Marcin Ciszewski
Koordynator merytoryczny
Sekcja ds Projektów Akceleracyjnych
Starszy specjalista ds. wdrażania projektu – zatrudnienie w ramach projektu EIT Health
marcin.ciszewski@umed.lodz.pl
42 272 53 79