Tytuł projektu:

New ways for self-management knowledge to yield up care

Dane projektu

Program: EiT Health
Akronim: New SkyCare
Okres realizacji: 01/01/2019‒31/12/2021
Wartość projektu: 2,750,000 EUR
Wartość projektu: 76 000 EUR

Opis projektu:

New SkyCare dąży do stworzenia pierwszego paneuropejskiego szpitala wirtualnego, zapewniającego pacjentom bezpieczne, komfortowe leczenie w warunkach domowych poprzez telemonitoring i zdalną pomoc medyczną. W ramach projektu powstanie Centrum Usług Medycznych, które zapewni szpitalom całodobową opiekę, monitorującą i prowadzącą przewlekle chorych pacjentów z cukrzycą typu II i przewlekłą niewydolnością serca.

https://eithealth.eu/project/new-skycare/


Osoby realizujące projekt:

mgr Piotr Jagiełło
Biuro Nauki Strategii i Rozwoju
Główny architekt biznesowy
piotr.jagiello@umed.lodz.pl