Tytuł projektu:

Online Adaptive International Progress Test

Dane projektu

Program: Erasmus+
Akronim: OAIPT
Okres realizacji: 01/09/2018‒31/12/2021
Wartość projektu: 331 570 EUR
Wartość projektu: 20 353 EUR

Opis projektu:

Projekt Online Adaptive International Progress Test wykorzystał doświadczenie światowe w przeprowadzaniu progres testów i miał na celu zbadanie innowacyjnej metody. Jest to test adaptacyjny, czyli przeprowadzany komputerowo, który dostosowuje poziom trudności pytania do poziomu wiedzy studenta. Celem projektu jest m.in. sporządzenie uniwersalnych wytycznych dla wdrażających testy adaptacyjne na uczelniach i w konsorcjach uczelni, podniesienie umiejętności pisania pytań testowych przez nauczycieli akademickich, rozwijanie u studentów umiejętności samokształcenia, zbadania efektywności testu adaptacyjnego względem zwykłego progres testu.

https://studymed.mul.edu.pl/online-adaptive-international-progress-test-oaipt-project/


Osoby realizujące projekt:

prof. Janusz Janczukowicz
Koordynator merytoryczny
Centrum Edukacji Medycznej
profesor uczelni
janusz.janczukowicz@umed.lodz.pl
422725743

Ewelina Łojewska
Koordynator administracyjny
Dział Projektów Międzynarodowych
Specjalista ds. projektów międzynarodowych
ewelina.lojewska@umed.lodz.pl