Tytuł projektu:

Opracowanie prototypów leków do zastosowania w terapii komórkowej i egzosomalnej zespołu ostrej niewydolności oddechowej wywołanej przez wirus SARS-CoV-2

Dane projektu

Program: Fundusze Operacyjne UE
Akronim: KELI
Okres realizacji: 01/03/2021‒01/02/2022
Wartość projektu: 840 850 EUR
Wartość projektu: 81 000 EUR

Opis projektu:

Celem projektu jest ocena możliwości zastosowania komórek macierzystych pochodzących z łożyska oraz sekretomu tych komórek w hamowaniu rozwoju procesu zapalnego w czasie infekcji wirusem SARS-CoV-2. Badania będą wykonane w ramach wspólnego projektu Uniwersytetu Medycznego w Kownie, Uniwersytetu Medycznego w Łodzi i litewskiej firmy Kelifarma i zostaną sfinansowane w ramach European Union Funds Investment Operational Programs. Ze strony Uniwersytetu Medycznego w Łodzi projekt będzie realizowany przez zespół prof. dr hab. Małgorzaty Czyż, w którym głównym wykonawcą jest mgr Katarzyna Kluszczyńska, słuchaczka Międzynarodowej Szkoły Doktorskiej.

https://umed.pl/nauka/projects/


Osoby realizujące projekt:

prof. Małgorzata Czyż
Zakład Biologii Molekularnej Nowotworów
profesor
malgorzata.czyz@umed.lodz.pl
422725702,422725694fax

Aneta Andrzejczyk