Tytuł projektu:

SMART LIVING HOMES – WHOLE INTERVENTIONS DEMONSTRATOR FOR PEOPLE AT HEALTH AND SOCIAL RISKS

Dane projektu

Program: Horizon2020
Akronim: GATEKEEPER
Numer umowy: 857223
Okres realizacji: 01/10/2019‒31/03/2023
Wartość projektu: 23 636 704,38 EUR
Wartość projektu: 516 875 EUR
Wartość projektu: 18%

Opis projektu:

Rosnąca liczba osób starszych w krajach UE stwarza nowe wyzwania w zakresie samodzielnego życia. W poszukiwanie skutecznych rozwiązań zaangażował się zespół projektu GATEKEEPER, którego celem jest zapewnienie zdrowszego, samodzielnego życia starzejącym się populacjom. Postanowił połączyć dostawców usług opieki zdrowotnej, przedsiębiorców, osoby starsze i lokalne społeczności, w których żyją, aby w ten sposób stworzyć otwartą, opartą na zaufaniu platformę służącą dopasowywaniu pomysłów, technologii i procesów do potrzeb użytkowników. Projekt obejmie także działania w zakresie ochrony danych i tworzenia wartości przy użyciu zaawansowanych wzorców marketingowych. W działania mające na celu przygotowanie rozwiązań do komercjalizacji będzie zaangażowanych 40 000 seniorów, a także władze, instytucje, firmy, stowarzyszenia i naukowcy oraz osiem społeczności regionalnych z siedmiu krajów UE.

https://cordis.europa.eu/project/id/857223


Osoby realizujące projekt:

prof. Przemysław Kardas
Koordynator merytoryczny
Zakład Medycyny Rodzinnej
profesor
przemyslaw.kardas@umed.lodz.pl
426787210, 426319360

Ewelina Łojewska
Koordynator administracyjny
Dział Projektów Międzynarodowych
Specjalista ds. projektów międzynarodowych
ewelina.lojewska@umed.lodz.pl