Tytuł projektu:

Soft bone cement for better treatment of osteoporotic fractures

Dane projektu

Program: EiT Health
Akronim: SOFTBONE
Okres realizacji: 01/01/2020‒31/12/2022
Wartość projektu: 2018796 EUR
Wartość projektu: 153 000 EUR

Opis projektu:

Projekt Soft-bone ma na celu ocenę działania specjalnego cementu kostnego, który po zastygnięciu jest mniej twardy od klasycznie stosowanych preparatów. Cement jest wstrzykiwany do złamanego trzonu kręgu. W przypadku złamań w osteoporozie mamy do czynienia z mniej wytrzymałą tkanką kostną. W takich przypadkach zdarza się, że zacementowany klasycznie trzon jest twardy i stwarza ryzyko złamań w osłabionych osteoporozą kręgach sąsiednich. Cement soft-bone jest bardziej miękki i tym samym „bardziej przyjazny”. Potencjalne wyniki tego projektu będą ważne dla praktyki klinicznej.


Osoby realizujące projekt:

prof. Maciej Radek
Koordynator merytoryczny
Klinika Neurochirurgii Chirurgii Kręgosłupa i Nerwów Obwodowych
profesor uczelni
maciej.radek@umed.lodz.pl

Agata Wiśniewska
Koordynator administracyjny
Dział Projektów Międzynarodowych
Starszy specjalista ds. projektów
agata.wisniewska@umed.lodz.pl
422725439